W naszej ofercie sprzedażowej znajdują się:

piasek 0 – 2

żwir sortowany

żwir 0 – 4

żwir 0 – 8

podsypka

pospółka

ziemia z torfem

ciemna ziemia

kamień 2 – 8

kamień 8 – 16 (ozdobny)

kamień 8 – 32

kamień kruszony 0 – 63

kamień otaczak

kamień tłuczony

tłuczeń drogowy

tłuczeń 0 – 31,5

gruz kruszony (betonowy czysty)